درباره ما بدانید

تهران استاتیک از سال ۹۷ شروع به کار کرد. این کارگاه مجهز به بزرگترین کوره تهران می باشد.

رنگ ها از شرکت های معتبر تهیه میشوند. مثل : باژاک – رنگین کیمیا – پکا شیمی – پوشش فام و رنگ ترک iba

دارای دستگاه رنگ : برند واگنر و djs

مجهز به ۳ کوره استاندارد با دمای پخت یکسان با ابعاد زیر می باشد:

ابعاد کوره ها:
کوره شماره ۱ : ارتفاع ۴ متر – طول ۶ متر – عرض ۱۰ / ۲
کوره شماره ۲ : ارتفاع ۵۰ / ۳ – طول ۶ متر – عرض ۸۰ / ۱
کوره شماره ۳ : ارتفاع ۳ متر – طول ۴ متر – عرض ۸۰ / ۱

شیفت شبانه روزی تحویل سریع و با کیفیت

سیستم پاشش رنگ به صورت منظم و یک دست بر روی سطوح انجام می شود.